Indlæg

Prevent4Work Sekund Pressemeddelelse – Milano Symposium

Første symposium og idékonkurrence i projektet “Prevent4Work” I Milano mødtes sundhedsinstitutioner, teknologivirksomheder og den akademiske verden for at diskutere forebyggelse af arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser Milano – 15. november 2019 Det første symposium og idékonkurrencen for det europæiske projekt Prevent4Work (P4W) fandt sted med succes den 15. november på Grand Hotel Villa Torretta i Milano. Prevent4Work

read more

Prevent4Work Pressekonference i Zaragoza (19. September 2019)

Sidste torsdag den 19. september fandt den første pressekonference sted i Zaragoza. På preskonferencen oplysninger om det europæiske projekt præsenteret, ledet af University of San Jorge, Prevent4Work, der beskæftiger sig med WMSD’er eller arbejdsrelaterede mukuloskeletale lidelser. Forskellige medier, som vi nævner nedenfor, har gentaget denne pressekonference. TV Optræden i Aragon nyheder (Aragon Television):   RADIO

read more

P4Work i medierne

Aragón Digital (Den 13. november 2018): USJ er tovholder på to europæiske forskningsprojekter, der administrerer mere end en million euro San Jorge University har startet møderne i to europæiske forskningsprojekter, der i alt administrerer mere end 1 million euro. Et af projekterne sigter mod at forebygge muskuloskeletale lidelser, og det andet sigter mod at bekæmpe

read more

Andet transnationale projektmøde for Prevent4Work

Det andet transnationale projektmøde for Prevent4Work finder sted d. 12. juni på Galeazzi Orthopaedic Instituttet i Milano, Italien. Mødet har fokus på de fremskridt der er sket i projektet indtil nu samt justeringer af den fremadrettede plan for projektet. Projektgruppen vil desuden diskutere udviklingen af app og online-platforme (​​mHealth-værktøjerne) og de funktioner der ønskes af

read more

Pressemeddelelse: Viden Alliance for Innovative Forebyggende Tiltag af Arbejdsrelaterede Muskuloskeletale Lidelser

Verdenssundhedsorganisationen har defineret arbejdsrelateret muskuloskeletal lidelse som en muskuloskeletal lidelse (MSD), der er resultatet af en række fysiske og psykosociale faktorer, hvor arbejdsmiljøet og arbejdsudførelsen bidrager væsentligt til sygdommens udvikling. Ifølge en analyserapport, der blev offentliggjort af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, EU-OSHA, i 2017, er arbejdsrelaterede muskuloskeletale lidelser et almindeligt og dyrt problem for virksomheder i

read more