San Jorge Universitet


Projekt Leder

SAMARBEJDSPROJEKT

ERASMUS+ ARBEJDSOMRÅDE

“Universidad San Jorge” Fonden (i det følgende benævnt USJ www.usj.es) er en nonprofitorganisation dedikeret til uddannelse og forskning. Dets mission er at tjene samfundet ved at skabe og overføre viden og bidrage til dannelsen af ​​integritet og gode professionelle.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det driftscenter af forskerne i dette projekt, der hovedsageligt er sammensat af forskere inden for fysioterapi og med mange års klinisk erfaring. De vigtigste forskningsområder er:

  • Forebyggelse af Muskuloskeletalsskader: USJ leder i Prevent4Work EU-projektet, hvis mål er at udvikle innovative materiale og teknologi til at forhindre og hjælpe med selvforvaltning af muskuloskeletale smerter.
  • Effektivitetsanalyse af forskellige fysioterapibehandlinger og -protokoller i forskellige specialer inden for fysioterapi (f.eks. Invasiv fysioterapi, muskuloskeletale smerter, kardiovaskulær- og lugefysioterapi) og underliggende mekanismer for patientens symptomer.
  • Samarbejde med at designe nye produkter og tjenester med andre forskere og virksomheder.
  • Udvikle nye teknikker til behandling og protokoller, der kan overføres til det offentlige og private sundhedssystem.
  • Samarbejde med virksomheder fra andre sektorer for at overføre teknologi til fysioterapisektoren, ligesom EU-projektet Motigravity, der har til formål at overføre rumfartsteknologi for at forbedre gangrehabilitering hos neurologiske patienter.
  • Analyser omkostningseffektiviteten af forskellige behandlingsalternativer.
  • Samarbejde om udvikling af nye teknologier til fremme af sund aldring og livsstil.

FÆLLES EUROPÆISKE UNIVERSITETSRUM

Aalborg Universitet


Samarbejdsuniversitet

Institut for sundhedsteknologi på Aalborg Universitet blev grundlagt i 1978 og har siden vokset støt. Afdelingen har over 280 ansatte (230 videnskabelige medarbejdere) med et bredt forskningsfokus. Al forskning, der udføres på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, tager et gensidigt udgangspunkt; den menneskelige krop. Forskningen spænder ”fra molekyle til samfund”, der dækker aspekter af den menneskelige celle og de molekyler, den er bygget fra, til den fulde menneskelige krop. Afdelingen leverer evidensbaseret undervisning til over 1600 studerende inden for områderne medicin, industriel medicin, sundhedteknologi, sportsvidenskab, sportsteknologi, klinisk videnskab og teknologi, folkesundhed, sundhedsinformatik, sexologi og smerter.

Professionshøjskolen, University College of Northern Denmark (UCN)


Fysioterapeutuddannelsen, Samarbejdsuniversitet

UCN tilbyder videregående uddannelse, udfører forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter inden for de fire hovedområder inden for erhverv, social uddannelse, sundhed og teknologi. Uddannelsesprogrammerne på University of Northern Denmark (https://www.ucn.dk/english/home) dækker fem forskellige uddannelser. Bacheloruddannelsen i fysioterapi er et 3½-årigt fuldtidsstudium. Institut for Fysioterapi har cirka 500 studerende med 140 kandidater hvert år. Vi kombinerer høje akademiske færdigheder med klinisk erfaring i mange sammenhænge lige fra sundhedsfremme -og sygdomsforebyggelse, akut pleje, rehabilitering og handicap til sygdomsstyring. Institut for Fysioterapi har to forskningsprogrammer, der fokuserer på forskning inden for fysisk aktivitet og sundhedsfremme samt forskning i rehabilitering og smerter. Forskningsaktiviteterne på Institut for Fysioterapi ved UCN er inden for sundhedsvidenskab med et stærkt fokus på krop, bevægelse, fysisk aktivitet og sundhed i alle livsfaser. Vores intention er at bidrage til menneskers sundhed generelt. Vi ønsker at bidrage med translationel forskning tæt på praksis med fokus på anvendelighed.

INP Academy


Webudvikling Rådgivning

INP Formación er et center oprettet i 1998, dedikeret til uddannelse af arbejdere og arbejdsløse i forskellige familier eller uddannelsesområder såsom sundhed, informationsteknologi, erhvervsmæssig risiko forebyggelse, landbrug og husdyrbrug, samt sprog. Har på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig arbejdsstyrke på 8 medarbejdere (administrativ, undervisning og computer), hvortil kan tilsættes mere end 250 eksterne lærere, som underviser på centret til enhver tid afhængigt af de organiserede kurser.

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi


Samarbejdsinstitut

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi er et forskningshospital, der leverer høj kvalitet og omfang af ortopædisk pleje til den italienske befolkning gennem en aftale med Det Italienske Nationale Sundhedsvæsen. Hospitalet leverer årligt mere end 12.000 kirurgiske procedurer, Størstedelen bestående af høje kompleksiteter. IOG beskæftiger mere end 4000 arbejdere og medarbejdere, der dækker et bredt spektrum af opgaver, der kræver muskuloskeletale indsats og dermed udsættes for fysiologisk MSK-slid og -skade

VITECO


E-Læringsløsninger

VITECO er en italiensk små og mellemstore virksomhed beliggende på Sicilien. Dets personale består af professionelle med ingeniør, grafisk design, forretningsadministration og marketing & kommunikationsbaggrund. Det er en software- og e-læringsudbyder, der både arbejder med nationale kunder og europæiske partnere i EU-projekter. Dets kernevirksomhed er baseret på erhvervsuddannelse og udvikling af webbaserede løsninger til samarbejde med læring og uddannelsesindholdsstyring med et specielt fokus på problemstillinger relateret til hård og blød færdighedsudvikling.

Geoslab


Geolocation Eksperter

GEOSLAB er en spansk små og mellemstore virksomhed oprettet i 2007. De designer og udvikler informationssystemer og teknologiske løsninger i forskellige temaområder, idet de er eksperter i geolokalisering information. De har et klart engagement med innovation afspejlet i deres engagement i FoU projekter i Spanien og Europa, integreret i multidisciplinære konsortier, hvor vi bidrager med teknologisk support i informationssystemer.